Dnes je
logo Elim Písek, U Výstaviště 463, 39701 Písek, mail: elim@elimpisek.cz, www.elimpisek.cz
 

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Písek, o.s.

    Elim Písek

Víceúčelová hala Elim, ES Elim Písek, U Výstaviště 463, Písek Elim Písek, o. s. byl založen lidmi z řad evangelikálních křesťanů brzy po listopadové revoluci 1989, oficiálně pak 8. 10. 1990 registrací na MV ČR. V současné době existují kromě Písku organizační jednotky ELIM ještě v Ostravě, Opavě, Vsetíně, Hranicích na Moravě, Pardubicích a Letovicích. Protože se jedná o organizaci křesťanskou, jejími zaměstnanci jsou v převážné většině křesťané. Naší nejvyšší autoritou je tedy Bible nejen se svými morálními principy, ale i úkoly, které jsou zde ukládány všem, kteří se rozhodnou přijmout nejvyšší Boží autoritu. Tyto úkoly lze shrnout do dvou: milovat Boha a milovat lidi (bližní). Není nám tedy lhostejné, co se děje ve společnosti kolem nás, ale rozhodli jsme se ji aktivně ovlivňovat a sloužit zde v různých oblastech. Do Stanov společnosti jsme zakotvili následující:

„Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, zejména opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních rodin, zdravotně postiženým, nemocným, seniorům, alkoholikům, narkomanům, nezaměstnaným, organizuje zájmovou a sportovní činnost mládeže. Cílem je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní a materiální potřeby. Tuto činnost chce sdružení konat na principech křesťanské lásky a v souladu s právním řádem a přispívat tak k harmonickému životu občanů.“

Činnost občanského sdružení Elim Písek je do značné míry spjata s životem evangelikálního křesťanského sboru CB ELIM. Společnost je vlastně servisní organizací sboru a poskytuje své služby cíleně tak, aby sbor mohl naplňovat svou vizi.

    Vize

Sboroví pracovníci vybavení potřebnými nástroji k naplnění sborové vize: Sbory nových křesťanů v jihozápadním regionu ČR.

    Poslání

Spravovat a rozmnožovat svěřené hřivny.
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1. Petrův 4:10)

    Základní informace

Název organizace: Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii, organizační jednotka Písek
Zkratka: Elim Písek
Právní forma: občanské sdružení
Sídlo: Leoše Janáčka 47, 39701 Písek
Telefon: 382 216 454, 608 405 252
E-mail: elim@elimpisek.cz
Datum založení: 8. 10. 1990
Číslo registrace u MV ČR: VSP/1-2679/90-R
IČ: 00511404
Statutární orgán: předseda výboru společnosti, ředitel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Písek, č. ú.: 640495339/0800
Počet členů: 48
Počet dobrovolníků: 40
Počet zaměstnanců: 20

    Odkazy na Elimy

Hranice na Moravě: www.elim-hranice.org
Letovice: www.oselim.net
 
 
Potřebujete-li jakékoliv informace, napište nám na adresu elim@elimpisek.cz.